Via Scoop.itMediawijsheid voor leerkrachten

“Een vrij internet voor iedereen, betere bescherming van persoonsgegevens en transparante tarieven.”  Minister Verhagen (EZ) heeft gisteren aangegeven in te
stemmen met het wetsvoorstel van…
Show original

Advertenties