Via Scoop.itMediawijsheid voor leerkrachten

In het Horizon Report voor het hoger onderwijs is het ‘Internet der Dingen’ genoemd als één van de ontwikkelingen waarvan men denkt dat die in de komende vier tot vijf jaar een plek binnen het onderwijs gaan krijgen. Over implicaties van het fenomeen stellen zij dat deze nog niet direct zichtbaar zijn, maar de mogelijkheden groot. Vorig jaar deden we al een verkenning naar het fenomeen ‘Internet der Dingen‘ en de mogelijke impact.
Via innovatie.kennisnet.nl

Advertenties