See on Scoop.itMediawijsheid voor leerkrachten

Het online leerlingvolgsysteem Multitalent heeft geen effect gehad op het woordenschat- of rekenonderwijs van PCBS De Levensboom uit Blaricum.
See on leerkracht.kennisnet.nl

Advertenties