“Met een #wachtwoord bescherm je persoonlijke en belangrijke gegevens op je computer, tablet en smartphone. Maar ook voor bijvoorbeeld je e-mailaccount, sociale media, zoals #Facebook, #Twitter en #LinkedIn, en data in de #cloud gebruik je een wachtwoord. Een sterk wachtwoord is niet te raden en bovendien moeilijk te kraken door een computer. Een goed wachtwoord hoort naast gewone letters en cijfers ook te bestaan uit hoofdletters, leestekens en bijzondere karakters”

De makers van de site “veiliginternetten.nl” hebben van alles over wachtwoorden voor je op een rijtje gezet.
http://buff.ly/22h7am7 Volg mij op Facebook via http://ift.tt/1G4IYGV

Advertenties